RailsBoven

Kijk ook op onze zuster-site: www.GeenGoederenspoorBathmen.nl


REGERING SCHRAPT SPOORBOGEN!

HoeraOp 4 maart stemde de Tweede Kamer, door in overgrote meerderheid (alleen de PVV was tegen) een motie aan te nemen, de spoorbogen bij Bathmen weg uit de plannen van de regering. Staatssecretaris Mansveld besloot vervolgens op 17 juni de spoorbogen inderdaad uit de plannen te schrappen. Van de vier routevarianten voor haar tientallen extra goederentreinen per dag blijft er nog één over.
Die stuurt straks de treinen dag en nacht langs en door Deventer; Bathmen is dus nog niet uit de brand.


 

Regering besluit: geen spoorbogen en GON-plan in de ijskast. Hoe nu verder? De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de spoorbogen bij Bathmen in de plannen voor het spoorgoederenvervoer door Oost-Nederland komen te vervallen. Ook zal er voor 2020 geen vervolg op de huidige plannenmakerij komen. Straks rijden er wel meer goederentreinen over bestaand spoor én langs Bathmen, als het aan Mansveld ligt. Naar een veel beter alternatief, de Noordtak, wil ze niet kijken. Voor Bathmen blijft er dus dreiging van een grote verslechtering; zélfs een terugkeer van een spoorboog in de plannen later, als er toch ontwikkelingen zijn 'die dat nodig maken', is mogelijk...

Rapport provinciebesturen/haven: Noordtak veel betere oplossing dan GON De provinciebesturen van Overijssel en Gelderland omarmen een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam om de vele goederentreinen die nodig zouden zijn niet over bestaand spoor, maar over een speciaal goederenspoor via een kortere route door dunbevolkt gebied in de Achterhoek te laten rijden. Inderdaad een veel beter plan. Nu Mansveld nog. Intussen blijft haar partijgenoot Duco Hoogland (spoorwoordvoerder voor de PvdA) doof voor de kritiek op de GON-plannen.

Bathmen ontstemd over GON-Consultatienota van ministerie Bathmen heeft reikhalzend uitgekeken naar het weerwoord van staatssecretaris Mansveld op de duizenden ingediende reacties op de plannen voor het spoorgoederenvervoer. Dat is er nu, en het resultaat is ontluisterend, vindt de Belangenvereniging Bathmen. Gelukkig geeft een onderzoeksrapport van het Havenbedrijf Rotterdam over de Noordtak zicht op de levensvatbaarheid van een realistisch alternatief.

Onderzoek toont aan: Noordtak op termijn goedkoper én duurzamer dan GON Eigen onderzoek van de Bathmense Critical Review Board, een groep ter zake kundige en ervaren ingenieurs, brengt zonneklaar aan het licht dat de aannamens van het ministerie van I&M niet juist zijn, en vooral dat tegenover de hogere aanvangskosten van de Noordtak staat dat over een langere termijn die Noordtak juist veel goedkoper uitvalt. Nog los van de milieuvoordelen, reistijdverkorting en het veel veiliger tracé.

Hele Tweede Kamer (op PVV na) verwerpt spoorboogplannen Op 4 maart 2014 werd de door de CU ingediende motie waarin de regering wordt gevraagd de spoorbogen bij Bathmen uit de plannen te schrappen, alsnog in stemming gebracht. Nu zijn niet alleen de oppositiepartijen, maar ook de beide regeringspartijen VVD en PvdA vóór de motie. Met het aannemen van deze motie kunnen de spoorboogplannen definitief de prullenbak in. Tenzij...

Tweede Kamer in debat over spoor: weinig steun meer voor aanleg spoorbogen Op 22 januari 2014 debatteerde de Tweede Kamer eindelijk voluit over de plannen voor de mogelijke aanleg van een spoorboog in Bathmen. Staatssecretaris Mansveld werd onomstotelijk duidelijk gemaakt dat die plannen door een meerderheid als onwenselijk worden gezien. Steun voor een anti-spoorboog-motie ging de regeringspartijen VVD en PvdA echter nog te ver. Daarmee ontbrak een meerderheid voor die motie. Nog even geduld...

MER verschenen: kritiek erop vernietigend Op 21 mei publiceerde het ministerie van I&M het MilieuEffectRapport (MER) voor het stukje Zutphen - Hengelo, waaronder de spoorbogen bij Bathmen. Er kon op gereageerd worden, en dat is veel gedaan ook. Niet alleen zijn de plannen zelf rampzalig voor Bathmen, maar ook blijkt het MER zelf geen toonbeeld van evenwichtige en betrouwbare informatie.

    VEEL KRITIEK OP HET MER-RAPPORT: 
'BATHMEN ZEGT 33X 'NEE'
  EN ANDERE REACTIES  (KLIK HIER)

Spoorboogplannen eindelijk duidelijk Na vele jaren met vage beschrijvingen en onduidelijke kaartjes heeft de regering nu eindelijk de exacte plannen voor de aanleg van een spoorboog openbaar gemaakt. Eeuwenoude boerderijen worden eenvoudigweg gesloopt als deze plannen doorgaan. En hooggelegen spoortracés gaan verdragende herrie opleveren waar de Battumse nachtrust zwaar onder te lijden krijgt.

Informatieavond BVB over de spoor(boog)plannen Op dinsdag 11 juni bood de BVB de inwoners van Bathmen een eigen informatieavond over de spoorboogplannen en het MilieuEffectRapport (MER), waar in tegenstelling tot de door het ministerie gepubliceerde informatie en verzorgde informatieavonden échte informatie werd gegeven. En aanwonenden van de Betuweroute kwam vertellen over hun ervaringen hoe 'goed' ProRail zijn mooie beloften waarmaakt.

Ministerie blijft vaag over spoorboogplannen Op woensdag 27 februari reisde projectleider GON, ir. Frank van Heijst, weer eens af naar Oost-Nederland om in Zutphen aan regionale Statenleden een presentatie te geven over de "koerswijziging" van de plannen ten gevolge van noodzakelijke bezuinigingen. Zijn die spoorbogen nou geschrapt? Van Heijst zei lekker helemaal niks. Bij de gemeente Deventer maakt men zich inmiddels grote zorgen, in de overtuiging dat de minister voor de variant 'kopmaken' gaat kiezen.

Tweede Kamer spreekt op 2 april eindelijk over spoorboog De Tweede-Kamercommissie voor I&M buigt zich eindelijk - na een jaar niet inhoudelijk over het onderwerp te hebben gesproken - over de plannen voor het spoorgoederenvervoer in Oost-Nederland in de commissievergadering op 2 april 2013. Wordt hier eindelijk korte metten gemaakt met de spoorboog?

Politiek zegt Kamerbreed 'Nee' tegen spoorboog Zou de motie-Slob ("spoorbogen schrappen") nu opnieuw worden ingediend, dan zal die op een meerderheid in de Tweede Kamer kunnen rekenen. Dat was de conclusie van de debatavond over het spoor in Bathmen op maandagavond 27 augustus. Daarmee lijkt de kans dat het ministerie de plannen kan doorzetten, fors afgenomen.

Ministerie reageert op ingediende zienswijzen Eindelijk is de langverwachte reactie van de minister van I&M op de door vele bezorgde Bathmense inwoners ingediende zienswijzen verschenen. Enkele zienswijzen hebben inderdaad geleid tot aanpassingen; de meeste werden voor kennisgeving aangenomen - zoals verwacht. En 'meten is weten': maar dat geldt voor deze minister blijkbaar niet.

Schultz en BezemMinister bezoekt Bathmen: het aantal goederentreinen wordt gehalveerd Minister Schultz van Haegen was donderdag 12 juli op uitnodiging van de wethouder Swart en de BVB voor een kort bezoek in Bathmen. Opvallendste nieuws: de plannen zijn bijgesteld: nu niet meer twee, maar één extra goederentrein per uur.

Ministerie publiceert onderzoeksresultaten Het ministerie van I&M heeft onder druk vanuit de Tweede Kamer een vijftal onderzoeken laten uitvoeren. De resultaten daarvan zijn nu bekend. De prognoses zijn naar beneden bijgesteld.

Wat zeggen politici over de spoorplannen? Uitspraken van politici over het goederenvervoer in Oost-Nederland per spoor en wat daarmee samenhangt. Wat willen onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en elders?

Tweede Kamer verklaart GON controversieel In de commissie voor I&M besloten de Kamerleden om in de komende vergaderingen wel over het PHS te spreken, maar niet meer over het onderdeel goederenvervoer Oost-Nederland (GON). Dat ondervindt volgens de Kamerleden zoveel weerstand, oftewel is zó controversieel, dat daar pas na de verkiezingen over doorgepraat kan worden.

Rona biedt Tweede Kamer een 'zwartboek' aan: Gevolgen van de intensivering van het spoorgoederenvervoer in beeld gebracht

Wat gebeurt er nu met al die ingediende 'zienswijzen'?  Komt daar nog een reactie op? En wanneer?

Gemeenten langs het spoor en provincies waarschuwen:  "Minister, volg het advies op van de Commissie voor de m.e.r. en ga zo niet verder!"

Minister loopt veel te hard van stapel  Onafhankelijke deskundigen komen tot conclusie: "Minister, ga eerst eens de alternatieven bekijken en stop met die spoorbogen-procedure!"

Bathmen in de knel  Het Sallandse landschap wordt geschonden door de plannen van ProRail en Bathmen raakt bekneld... Nieuwe Betuweroute-achtige spoorwerken in aantocht!

Waar moeten die spoorbogen komen?  Wij zetten op een rij wat daarover tot nu toe bekend is gemaakt. En bekijk de spoorbogen ook in Google Earth.

Bathmen wil geen spoorbogen  De informatieavond van ProRail en I&M liep uit op een fiasco, maar één ding werd erg duidelijk: Bathmen wil die spoorbogen niet! Lees en huiver doe de gastheren zich gedroegen. En zie het filmverslag van RTV Oost.Electrocutiegevaar

'Informatie' van ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu  Wat is er nu eigenlijk al wél bekend over de overheidsplannen voor spoorwegen rond Bathmen? Lees het hier, en ontdek hoe de Tweede Kamer een notitie vroeg én kreeg van ProRail - na twee jaar studie! - over de spoorboogplannen. En dat die nu gek genoeg weer in de prullenbak is beland. We weten dus nog niks.

Er was tóch een presentatie voor de bevolking beschikbaar...  ProRail en het ministerie weigerden om het te hoop gelopen Bathmen te bedienen met een presentatie. Want die was er nog niet. Of toch wel? Twee weken eerder konden ze wél een presentatie geven! Bekijk die hier.

Wat wordt er op dit moment nou precies onderzocht en wanneer is dat klaar?  Onder druk van de Tweede Kamer mocht de minister wel met haar spoorplannen aan de slag, maar ze moest éérst nog even een paar vooronderzoeken doen. Welke precies? En wie voert die uit? Lees hier wat ProRail en I&M u blijkbaar niet wilden vertellen. En waarom moet u eigenlijk nú al zeggen wat u er van vindt vóórdat u de uitkomsten van die vooronderzoeken kent?

Wat doet de Belangenvereniging Bathmen?  De BVB volgt de plannen op de voet en doet wat ProRail nalaat: informeren. Waar nodig volgt actie.

Wat kunt u doen?  Hier kunt u lezen wat er tegen de plannen gedaan kan worden.

Veel achtergrondinformatie  over de goederenspoorplannen en de gevolgen voor Bathmen.

RailsOnder

  X